Pavilon klinik chorob malých zvířat Veterinární a farmaceutické univerzity


  ulice

  území

  Brno-Královo Pole


  majitelé

  Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně


  provozovny

  Je zde zastoupena ambulance malých zvířat, univerzitní pracoviště, posluchárna, léčebné prostory, včetně operačních sálů, lékárna a zdravotní pracoviště zaměstnanců.


  zajímavosti

  komplex získal titul stavba roku 2004


  vznik

  1980, v letech 2002–2004 rozšíření a dokončení nové koncepce


  současný stav

  Konstrukci budovy tvoří železobetonová skeletová konstrukce se sloupy, zděné části
  z keramických bloků, monolitické stropní desky a nad posluchárnou ocel - betonová konstrukce z plechu s dobetonovanými částmi na podpěrách z oceli. Z jedné strany je budova nevýrazně šedivá,z jiné má jasně červenou fasádou, včetně čtyř podlaží. Tím, že se vyrovnává budova s výškovými rozdíly terénu, v němž je usazena jedná se o dvou - čtyřpodlažní budovu.

  Uvnitř objektu zaujímá hlavní prostor světlé haly, atrium. Volba materiálů, barevnost i zpracování detailů podtrhují přehlednost a čistotu. Vnitřní barevnost ladí s červenou barvou části fasády.
  Celá stavba je řešena se zřetelem na úsporu ve spotřebě energií.


  stavební vývoj

  Novou budovu klinik chorob malých zvířat, stejně jako kliniku chorob prasat projektovala architektonická kancelář PROJECT building.
  Realizace probíhala v letech 2002–2004. Mezi autory projektu se řadí Ing. arch. Petr Stojan, Ing. arch. Hana Kuberová, Ing. arch. Vladislav Vrána.

  V roce 1980 byl vybudován Chirurgicko-ortopedický pavilon, jehož rekonstrukcí a dostavbou v letech 2001–2003 vznikl objekt č. 43.
  Jde o rozlehlý objekt, vyrovnávající se s výškovými rozdíly terénu, jež respektuje stávající zeleň a je vytvořen dle požadavků jednotlivých pracovišť, včetně chirurgické a ortopedické kliniky, nacházejících se uvnitř.


  stavby

  Pavilon klinik chorob velkých zvířat prof. Klobouka Veterinární a farmaceutické univerzity
  Palackého třída 1/3
  obě budovy jsou součástí areálu Veterinární a farmaceutické univerzity


  městská část


Aktualizováno: 29. 03. 2017