Internetová encyklopedie dějin Brna

Palackého třída 1/3, Pavilon klinik chorob malých zvířat Veterinární a farmaceutické univerzity

Pavilon klinik chorob malých zvířat Veterinární a farmaceutické univerzity


 • ulice

  Palackého třída 1/3


 • území

  Brno-Královo Pole

 • majitelé

  Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

 • provozovny

  Je zde zastoupena ambulance malých zvířat, univerzitní pracoviště, posluchárna, léčebné prostory, včetně operačních sálů, lékárna a zdravotní pracoviště zaměstnanců.


 • zajímavosti

  komplex získal titul stavba roku 2004


 • vznik

  1980, v letech 2002–2004 rozšíření a dokončení nové koncepce

 • současný stav

  Konstrukci budovy tvoří železobetonová skeletová konstrukce se sloupy, zděné části
  z keramických bloků, monolitické stropní desky a nad posluchárnou ocel - betonová konstrukce z plechu s dobetonovanými částmi na podpěrách z oceli. Z jedné strany je budova nevýrazně šedivá,z jiné má jasně červenou fasádou, včetně čtyř podlaží. Tím, že se vyrovnává budova s výškovými rozdíly terénu, v němž je usazena jedná se o dvou - čtyřpodlažní budovu.

  Uvnitř objektu zaujímá hlavní prostor světlé haly, atrium. Volba materiálů, barevnost i zpracování detailů podtrhují přehlednost a čistotu. Vnitřní barevnost ladí s červenou barvou části fasády.
  Celá stavba je řešena se zřetelem na úsporu ve spotřebě energií.


 • stavební vývoj

  Novou budovu klinik chorob malých zvířat, stejně jako kliniku chorob prasat projektovala architektonická kancelář PROJECT building.
  Realizace probíhala v letech 2002–2004. Mezi autory projektu se řadí Ing. arch. Petr Stojan, Ing. arch. Hana Kuberová, Ing. arch. Vladislav Vrána.

  V roce 1980 byl vybudován Chirurgicko-ortopedický pavilon, jehož rekonstrukcí a dostavbou v letech 2001–2003 vznikl objekt č. 43.
  Jde o rozlehlý objekt, vyrovnávající se s výškovými rozdíly terénu, jež respektuje stávající zeleň a je vytvořen dle požadavků jednotlivých pracovišť, včetně chirurgické a ortopedické kliniky, nacházejících se uvnitř.


 • stavby

  Pavilon klinik chorob velkých zvířat prof. Klobouka Veterinární a farmaceutické univerzity
  Palackého třída 1/3
  obě budovy jsou součástí areálu Veterinární a farmaceutické univerzity


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • autor


Aktualizováno: 29. 03. 2017