Internetová encyklopedie dějin Brna

David Liška, Moravský rytíř Václav Bítovský z Bítova. K 370. výročí smrti na popravním lešení v Brně (2. část), VVM, 1, LI, 1999, 58–67, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, ISSN 0323-2581.

Moravský rytíř Václav Bítovský z Bítova. K 370. výročí smrti na popravním lešení v Brně (2. část)Aktualizováno: 23. 05. 2018