Zemské četnické velitelství v Brně 1864–1949


uloženo

Moravský zemský archiv Brno


fond

Zemské četnické velitelství v Brně 1864–1949


značka

B 72


zpracoval

Mojmír Švábenský, 1967


inv. číslo

739


signatura

1190


fólium

1


karton

58


osoby

Ladislav Hejný
Dopis Policejního ředitelství v Praze Zemskému četnickému velitelství v Brně. Praha 4. 7. 1939 Alois Jirka
inventář fondu Svatomír Kadlčák
Dopis Policejního ředitelství v Praze Zemskému četnickému velitelství v Brně. Praha 4. 7. 1939 Vladimír Lhotský
Dopis Policejního ředitelství v Praze Zemskému četnickému velitelství v Brně. Praha 4. 7. 1939 Antonín Slavík
Dopis Policejního ředitelství v Praze Zemskému četnickému velitelství v Brně. Praha 4. 7. 1939


Menš


Aktualizováno: 24. 07. 2018