Internetová encyklopedie dějin Brna

Tomáš Sterneck , Hana Jordánková, Brněnská předměstí Cejl a Radlas - stručné dějiny do poloviny 17. století, Český časopis historický, 4, 101, 966–967, Praha 2003, Historický ústav AV ČR, ISSN 0862–6111.

Hana Jordánková, Brněnská předměstí Cejl a Radlas - stručné dějiny do poloviny 17. stoletíAktualizováno: 23. 07. 2018