Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Valoch, Výzkum staropaleolitické lokality Stránská skála I v Brně-Slatině, Acta Musei Moraviae, Vědy společenské, 1-2, 88, 3–65, Brno 2003, Moravské muzeum, ISSN 0323–0570.

Výzkum staropaleolitické lokality Stránská skála I v Brně-SlatiněAktualizováno: 23. 05. 2018