Úmrtní protokol z roku 1943


uloženo

AMB


fond

Archiv města Brna - Sbírka rukopisů a úředních knih 1333–1958


značka

A 1/3


rkp. č.

8231



Menš


Aktualizováno: 02. 08. 2011