Internetová encyklopedie dějin Brna

Marta Šrámková, Vyprávění ve velkoměstském prostředí, Český lid, 2, 75, 85–90, Praha 1988, Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, ISSN 0009–0794.

Vyprávění ve velkoměstském prostředí



Aktualizováno: 17. 07. 2018