Internetová encyklopedie dějin Brna

Bořivoj Dostál, Stav a perspektiva vědeckovýzkumné práce na Katedře archeologie filozofické fakulty MU, Pravěk NŘ, 1, 1991, 18–21, Brno 1992, Masarykova universita, ISBN 80–210–0486–X.

Stav a perspektiva vědeckovýzkumné práce na Katedře archeologie filozofické fakulty MUAktualizováno: 16. 07. 2018