Internetová encyklopedie dějin Brna

Marie Pardyová, Nedožité osmdesátiny Oldřicha Pelikána, Pravěk NŘ, 3, 1993, 318–319, Brno 1995, Masarykova universita, ISBN 80–210–1230–7.

Nedožité osmdesátiny Oldřicha PelikánaAktualizováno: 16. 07. 2018