Internetová encyklopedie dějin Brna

Lubomír Nemeškal, Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku z údobí 1519-1617, In: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 11–51, díl III., Praha 1957, Československá akademie věd.

Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku z údobí 1519-1617Aktualizováno: 20. 06. 2018