Sociální činnost Lucie Bakešové-Wanklové. K dějinám Ženské útulny a Domu útěchy v Brně


Blahomil Grunda


obsaženo v...

Vlastivědný věstník moravský


ročník

LXIV


číslo

1


datum

2012


strana

s.54-62


nakladatel

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně


ISSN

0323-2581události

13. 1. 1935
Slavnostní otevření Masarykovy léčebny Dům útěchy v Brně 21. 6. 1928
Ustavující schůze spolku Dům útěchy


Fl


Aktualizováno: 20. 06. 2018