Internetová encyklopedie dějin Brna

Marek Madaj, Přehled archeologických výzkumů středověkých klášterů na Moravě do roku 1995, Pravěk NŘ, 8, 1998, 263–276, Brno 1999, Ústav archeologické památkové péče Brno, ISBN 80–902511–5–3.

Přehled archeologických výzkumů středověkých klášterů na Moravě do roku 1995Aktualizováno: 20. 06. 2018