Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloš Čižmář, Zpráva o činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno v roce 1999, Pravěk NŘ, 9, 1999, 445–446, Brno 2000, Ústav archeologické památkové péče Brno, ISBN 80–86399–02–8.

Zpráva o činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno v roce 1999Aktualizováno: 20. 06. 2018