Matrika doktorů technických věd


uloženo

Archiv VUT v Brně


fond

Rektorát České vysoké školy technické, Brno


značka

RČVŠT


zpracoval

Čoupková


inv. číslo

161


osoby

Konstantin Abramov
Lev Arnstein
Rudolf Bárta
František Baum
Antonín Bechný

další osoby (163)...


blat


Aktualizováno: 07. 03. 2012