Matrika narozených, Brno, farní úřad českobratrské církve evangelické 1883–1903


uloženo

MZA v Brně


fond

Sbírka matrik 1579–1949 (1951)


značka

E 67


signatura

17790Menš


Aktualizováno: 10. 08. 2015