Internetová encyklopedie dějin Brna

Miroslava Menšíková, František Vašek, Akce Albrecht der Erste. Události 1. září 1939 se zvláštním zaměřením na Brno a jižní Moravu, Paginae historiae, Praha 1999, Státní ústřední archiv v Praze, ISBN 80-85475-56-1, ISSN 1211-9768.