Internetová encyklopedie dějin Brna

František X. Halas, Právnická fakulta MU v letech 1945–1950, In: Universitas. Revue Univerzity J. E. Purkyně v Brně, 2, 2, 25–40, Brno 1969.

Právnická fakulta MU v letech 1945–1950Aktualizováno: 23. 05. 2018