Internetová encyklopedie dějin Brna

František Vícha, Nová divadelní budova v Brně, Orlí ulici aneb Jak se to vše rodilo. O jedné problematické novostavbě v historickém jádru města, VVM, 3, 65, 285–291, Brno 2013, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, ISSN 0323-2581.

Nová divadelní budova v Brně, Orlí ulici aneb Jak se to vše rodilo. O jedné problematické novostavbě v historickém jádru městaAktualizováno: 23. 05. 2018