Urteile der Standgerichte


obsaženo v...

Brünner Tagblatt


ročník

91


číslo

284


datum

12. 10. 1941


strana

1osoby

Artur Koblitz (Koblic)
v tisku uveden jmenovitě s poznámkou „Halbjude“ Leopold Netík
v tisku uveden jmenovitě s poznámkou „Halbjude“ Vilém Novotný
v tisku uveden jmenovitě Karel Šturm
v tisku uveden jmenovitě Jan Weiser
v tisku uveden jmenovitě
další osoby (1)...


události

11. 10. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (sobota 11. října)


Menš


Aktualizováno: 23. 05. 2018