Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně v době nesvobody


Ilona Schelleová, Karel Schelle


edice

Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně


místo vydání

Brno


rok vydání

1995


díl

č. 160


obsaženo v...

Pocta svobodě. Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození


strana

95–105


nakladatel

MU


ISBN

80-210-1228-5události

21. 12. 1943
Otevření tzv. baru gestapa 17. 12. 1940
Přestěhování sídla řídící úřadovny gestapa do budovy uzavřené Právnické fakulty MU


Kal


Aktualizováno: 23. 08. 2018