Kartotéka domovského práva


uloženo

Archiv města Brna


fond

Kartotéka domovského práva


značka

B 1/39Lik


Aktualizováno: 13. 06. 2018