Kartotéka domovského práva


uloženo

Archiv města Brna


fond

Kartotéka domovského práva


značka

B 1/39


osoby

Jindřich Babák
Růžena Babáková
Marie Baum
Čeněk Čihák
Johanna Gertrude Ottilie Diehlová

další osoby (106)...


Lik


Aktualizováno: 12. 04. 2023