Internetová encyklopedie dějin Brna

Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu: Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity konané v rámci oslav 75O. výročí udělení městských práv Brnu, 259 s., 1., Brno 1993, MU, ISBN 80-210-0737-0.

Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu: Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity konané v rámci oslav 75O. výročí udělení městských práv BrnuAktualizováno: 27. 03. 2019