Úmrtní protokol z roku 1945. Pořadové číslo 1–2752


uloženo

AMB


fond

Archiv města Brna - Sbírka rukopisů a úředních knih 1333–1958


značka

A 1/3


rkp. č.

8233Menš


Aktualizováno: 12. 06. 2018