Internetová encyklopedie dějin Brna

Milena Flodrová, K historii brněnských lékáren v pobělohorském 17. století, In: Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna (BMD), 17, 2003, 311-356, Brno, Archiv města Brna, ISBN 80-902931-9-0.