Životní výročí / PhDr. Miroslava Nováková / Jubilantka Miroslava Nováková


Ludmila Růženecká


obsaženo v...

Památková péče na Moravě. Sepulkrální památky. Bulletin NPÚ, územního odborného pracoviště v Brně


ročník

2007


svazek

13


strana

158–159


nakladatel

Národní památkový ústav,územní odborné pracoviště v Brně


ISBN

978-80-86752-56-3


ISSN

12145327Ma


Aktualizováno: 23. 05. 2018