Internetová encyklopedie dějin Brna

Nacionále řádných posluchačů, pís. A – L (1920–1921), Rektorát České vysoké školy technické v Brně, RČVŠT, 1, Archiv VUT v Brně.