Úmrtní protokol z roku 1939


uloženo

AMB


fond

Archiv města Brna - Sbírka rukopisů a úředních knih 1333–1958


značka

A 1/3


rkp. č.

8227


osoby

Georg Haftel
pol. č. 190 Ondřej Komendar
pol. č. 150 Hans Meisl
Žofie Mezníková
pol. číslo 93 Otilie Ouředníčková
pol. č. 11
další osoby (3)...


Menš


Aktualizováno: 24. 01. 2018