Encyklopedie moravských a slezských klášterů


Dušan Foltýn a kol.


místo vydání

Praha


rok vydání

2005


vydání

1.


ISBN

80-7277-026-8


stavby

Kartuziánský klášter
Božetěchova 2/1
s. 196-200
Konvent kláštera františkánů
Františkánská 2-4/501
s. 184-186
Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157


události

14. 3. 1650
Znovuobnovení kláštera františkánek
s. 182–183; 190–192
15. 11. 1578
Převzetí herburského kláštera jezuitským řádem
s. 163
1. 1. 1574
Povolení odběru vody z klášterního rybníka
s. 163
17. 7. 1546
Spory města s premonstránským klášterem v Zábrdovicích
s. 233–239
23. 7. 1529
Zástava klášterního majetku městu Brnu
s. 205–208

další události (2)...


Jord


Aktualizováno: 19. 08. 2018