Úmrtní protokol z roku 1944


anotace

úmrtní záznam


uloženo

AMB


fond

Archiv města Brna - Sbírka rukopisů a úředních knih 1333–1958


značka

A 1/3


rkp. č.

8232Menš


Aktualizováno: 19. 04. 2011