Úmrtní protokol z roku 1946


uloženo

AMB


fond

Archiv města Brna - Sbírka rukopisů a úředních knih 1333–1958


značka

A 1/3


rkp. č.

8235


osoby

Karel Adamus
č. 234 Rudolf Albrecht
č. 3830 a Hans Baar
poř, č. 3925/1192 Karel Bartošek
č. 642 C František Bednařík
č. 3745 a
další osoby (66)...


MJ


Aktualizováno: 13. 08. 2018