Úmrtní protokol z roku 1946


uloženo

AMB


fond

Archiv města Brna - Sbírka rukopisů a úředních knih 1333–1958


značka

A 1/3


rkp. č.

8235


osoby

Karel Adamus
č. 234 Rudolf Albrecht
č. 3830 a Karel Bartošek
č. 642 C František Bednařík
č. 3745 a Alois Beneš
položka č. 2903
další osoby (64)...


MJ


Aktualizováno: 13. 08. 2018