K předlokačnímu osídlení Brna


Hana Jordánková, Irena Loskotová


místo vydání

Brno


rok vydání

2006


editor

Vladimír Nekuda - Zdeněk Měřínský - Pavel Kouřil


periodikum

AH


ročník

31


strana

119-130


rozsah

12


nakladatel

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně


ISBN

80-7275-061-5 MVS


ISSN

0231-5823


anotace

výsledky archeologického výzkumu lokality Modrý lev v prostoru dvora mezi ulicemi Křížová, Křídlovická a Ypsilantiho na Starém Brně,
doloženo osídlení velkomoravské - mladohradištní


archeologické lokality

Los


Aktualizováno: 30. 06. 2018