Internetová encyklopedie dějin Brna

J. Vaněk, Velitelé špilberské pevnosti 1645–1750, Forum Brunense, 2007, s. 37–53.