Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Jirka a kol., Kdo byl kdo v české atletice, 2., dopl. vyd., Praha 2004, Olympia.

Kdo byl kdo v české atleticeAktualizováno: 23. 05. 2018