Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludvík Horčica, Miroš Habrovec a tišnovská sokolská mládež v protifašistickém odboji, Tišnov 2001, SURSUM, ISBN 80-7223-001-1.

Miroš Habrovec a tišnovská sokolská mládež v protifašistickém odbojiAktualizováno: 05. 08. 2018