Internetová encyklopedie dějin Brna

Jana Čižmářová, Nález mladohradištní keramiky ze Starého Brna (okr. Brno-město), PV, 1977, 81, obr. 28, Brno 1980, Archeologický ústav ČSAV v Brně.

Nález mladohradištní keramiky ze Starého Brna (okr. Brno-město)Aktualizováno: 02. 08. 2018