Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloš Čižmář, Martin Geisler, Ivo Rakovský, Jiří Svoboda, Rettungsgrabung auf Hradisko in Brno-Obřany (Bez. Brno-město), PV, 1981, 40-41, tab.12-16, Brno 1983, Archeologický ústav ČSAV v Brně.

Rettungsgrabung auf Hradisko in Brno-Obřany (Bez. Brno-město)Aktualizováno: 02. 08. 2018