Internetová encyklopedie dějin Brna

Andrea Matějíčková, Brno (k. ú. Štyřice, okr. Brno-město). Vídeňská ulice. Konvent Milosrdných bratří, PV, 41(1999), 153, Brno 2000, Archeologický ústav AV ČR v Brně, ISBN 80-86023-23-0, ISSN 1211-7250.

Brno (k. ú. Štyřice, okr. Brno-město). Vídeňská ulice. Konvent Milosrdných bratříAktualizováno: 01. 08. 2018