První filiálky a centrály českého bankovnictví v Brně


Ctibor Nečas


místo vydání

Brno


obsaženo v...

Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna (BMD)


číslo

12


datum

1994


strana

157–160


události

26. 9. 1917
Zřízení filiálky Pozemkové banky v Brně
s. 158
12. 9. 1917
Zřízení filiálky Agrární banky v Brně
s. 158
14. 7. 1917
Zřízení filiálky Pražské úvěrní banky v Brně
s. 158
27. 4. 1906
Zřízení Moravské agrární a průmyslové banky v Brně
s. 158–159
15. 6. 1905
Zřízení filiálky Ústřední banky českých spořitelen v Brně
s. 158

další události (2)...


MJ


Aktualizováno: 23. 05. 2018