Internetová encyklopedie dějin Brna

Dana Cejnková, Vladimír Hašek, Irena Loskotová, Archeogeofyzikální prospekce kostela sv. Tomáše v Brně, PV, 40(1997-1998), 422-428, Brno 1999, Archeologický ústav AV ČR v Brně, ISBN 80-86023-18-4, ISSN 1211-7250.

Archeogeofyzikální prospekce kostela sv. Tomáše v BrněAktualizováno: 27. 08. 2018