Internetová encyklopedie dějin Brna

Petr Holub - Václav Kolařík - David Merta - Marek Peška - Lenka Sedláčková - Dana Zapletalová - Antonín Zůbek, Brno (okr. Brno-město). Záchranné archeologické výzkumy v Brně v roce 2008, PV, 1-2, 50, 345-376, Brno 2009, Archeologický ústav AV ČR v Brně, ISSN 1211-7250.

Brno (okr. Brno-město). Záchranné archeologické výzkumy v Brně v roce 2008Aktualizováno: 31. 07. 2018