Erste Ergebnisse naturwissenchaftlicher Untersuchungen an Graphittonkeramik aus Brno


Miroslava Gregerová, Rudolf Procházka


místo vydání

Brno


rok vydání

1998


editor

Lumír Poláček


periodikum

Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa- Naturwissenchaftliche Keramikuntersuchungen. Internationale Tagungen in Mikulčice IV


strana

275-278


nakladatel

Archeologický ústav AV ČR


ISBN

80-86023-01-X


Sedláčková


Aktualizováno: 31. 07. 2018