Internetová encyklopedie dějin Brna

Vratislav Nejedlý, K dějinám památkové péče na Moravě od počátku 20. století do zániku rakousko-uherské monarchie, ZPP, časopis státní památkové péče, 10, 54, 351-367, Praha 1994, Jalna, ISSN 1210-5538.

K dějinám památkové péče na Moravě od počátku 20. století do zániku rakousko-uherské monarchieAktualizováno: 29. 07. 2018