Možnosti ochrany archeologického dědictví na plošně chráněných územích a nemovitých kulturních památkách na území v působnosti NPÚ - ÚOP v Brně


Radmila Stránská - Petr Vitula


místo vydání

Praha


rok vydání

2006


periodikum

ZPP, časopis státní památkové péče


ročník

66


číslo

2


strana

140-144


nakladatel

Národní památkový ústav


ISSN

1210-5538
městská část

Kuc


Aktualizováno: 29. 07. 2018