Internetová encyklopedie dějin Brna

F. Weiling, V. Orel, Kde našel G. Mendel podnět ke svému graficko-tabelárnímu přehledu meteorologických poměrů v Brně ?, VVM, 1, 21, 79–80, Brno 1969, Muzejní spolek v Brně.

Kde našel G. Mendel podnět ke svému graficko-tabelárnímu přehledu meteorologických poměrů v Brně ?



Aktualizováno: 27. 08. 2018