Holý kopec


katastr

Maloměřice


trať

Holý kopec


popis lokality

Při rozšiřování nádraží probíhaly v letech 1939–1940 současně i záchranné práce na výzkumu polykulturní sídlištní lokality v trati "Holý kopec", vzdálené několik set metrů jihovýchodním směrem trati Plíže. Je zde doložena přítomnost pravěkého člověka již ve starší době kamenné, pak především v období mladší doby kamenné a v době halštatské.


městská část


archeologické výzkumy

ZavAktualizováno: 27. 11. 2010