U Tuřan


součást lokality


místní název

Čtvrti od Tuřan


katastr

Holásky


trať

U Tuřan


popis lokality

Na polích východně od Holásek zjistil I. L. Červinka tři mohyly, z nichž dvě v roce 1925 sám prokopal a popsal (třetí prozkoumal v roce 1934 M. Chleborád). Náspy mohyl byly tehdy v terénu dobře patrné. Červinka dokonce uvádí, že mohyla I představovala nápadný kopec a lidé ve vsi se domnívali, že tam zůstal po francouzských vojácích. Mohyly I a II jsou příkladem velkých, bohatě vybavených hrobek, které si v 7. stol. př. n. l. nechali vybudovat příslušníci tehdejší elity.


městská část

archeologické výzkumy

BaaAktualizováno: 28. 11. 2010