Francouzská


katastr

Zábrdovice


popis lokality

Při hloubení kanálu na křižovatce dnešních ulic Francouzské a Přadlácké v září 1891 objevili dělníci shluk velkých zvířecích kostí a pak i kostru staršího muže - interpretovaného jako šamana. Tento mladopaleolitický nález, starý zhruba 24 tisíc let, spadá do mladší fáze kultury lovců mamutů - pavlovienu.


ulice

městská část

události

1891
Nález hrobu z doby kultury lovců mamutůsouvisející odkazy

archeologické výzkumy

ZavAktualizováno: 27. 11. 2010