Veselá


památková ochrana

MPR Brno


katastr

Brno-město


popis lokality

Ve středověku náležela do II. městské čtvrti Veselé (quartale Letorum). Ulice Veselá, kdysi nazývána Zadní (stará) Veselá, tvořila ve středověku důležitou spojnici mezi bránou Veselou na severu a Rybným trhem (dnešní Dominikánské náměstí), odkud bylo možné postupovat k bráně Brněnské či na Dolní náměstí (Zelný trh).
Oproti dnešním dnům byla celá západní strana ulice zastavěna měšťanskými domy, pouze přibližně v místech dnešní ulice Besední existovala menší ulička, která spojovala ulici Veselou a Panenskou.
Na rohu Dominikánského náměstí a ulice Veselé stávala gotická královská kaple Panny Marie založená českým králem Václavem II. v roce 1297. Severně stával měšťanský dům rodiny Alramových, kde byly příležitostně hoštěny zeměpanské návštěvy Brna.
Podstatným zásahem do urbanismu tohoto území byla výstavba rozsáhlého areálu městských kasáren v roce 1735. Na přelomu 19. a 20. století došlo k velké asanaci, kdy z povrchu města zmizelo přes 230 domů. Roku 1903 byly kasárna i s kaplí předány městu a magistrát ve snaze získat nové pozemky kasárna v letech 1904-1905 zbořil. Kaple Panny Marie byla zbořena v roce 1908. V této souvislosti došlo také k úpravě zvýšení ústí nově přestavěných ulic Veselé a Zámečnické, čímž se zmírnil celkový spád Dominikánského náměstí. Na ulici Veselé bylo zbořeno 15 domů z celkového počtu 34 (domy Veselá č. 3, 5, 7, 9, 13).
Za náletu na Brno 20. 11. 1944 dopadly některé z bomb i na ulici Veselou, která byla v tomto důsledku silně poničena. Teprve v 60. letech 20. století vyplnila částečně toto prostranství stavba hotelu International (1960-1962) a budova módy tehdejšího oděvního družstva Vkus (1965-1966). Zbylá plocha zatím slouží k parkování aut. V budoucnu je v prostoru parkoviště plánována výstavba koncertní haly.ulice

městská část


související odkazy


Los, SedAktualizováno: 24. 09. 2013