Na Drdi


katastr

Žebětín


trať

Na Drdi


mapové souřadnice

popis lokality

Rozsáhlé sídliště kultur s lineární keramikou a s moravskou malovanou keramikou. Na lokalitě byla prováděna opakovaná povrchová prospekce a v souvislosti se stavební a zemědělskou činností zde proběhlo několik archeologických výzkumů. Mimo jiné zde bylo nalezeno několik kusů zvířecích a lidských plastik, z nichž nejúplnější byla objevena při výzkumu v roku 1986. Tato téměř kompletní plastika "venuše" patří do skupiny ženských sošek tzv. střelického typu se zdůrazněnými hýžďovými partiemi a potlačeným modelováním hlavy, hrudníku a horních končetin.
ulice

městská část


související odkazy


VachůtAktualizováno: 17. 05. 2010