Beethovenova


památková ochrana

MPR Brno


katastr

Brno-město


popis lokality

Prostor dnešní ulice Beethovenovy náležel ve středověku do třetí městské čtvrti, nazývané Běhounská (III. Quartale Cursorum) a byl součástí kláštera augustiniánek Cella Sanctae Mariae založeného roku 1240. Na konci 16. století se dostává do rukou jezuitů a vzniká zde rozsáhlá jezuitská kolej.
V roce 1904 v rámci celkové asanace historického města došlo ke zboření celého rozsáhlého areálu (vyjma kostela a portálu koleje), jehož výsledkem bylo i vytvoření zcela nové ulice - Beethovenovy.


ulice

městská část


SedAktualizováno: 14. 04. 2012